Trẻ em bị quai bị bao lâu thì khỏi? nên uống thuốc gì & tắm lá gì nhanh khỏi?

Trẻ em bị quai bị bao lâu thì khỏi? nên uống thuốc gì & tắm lá gì nhanh khỏi?